انشعاب گاز یکی از مهم ترین انشعابات در واحد های مسکونی چه در حال ساخت و چه در حال بازسازی است که باید طبق ضوابط و شرایط مربوطه لوله گذاری و پس از تاییدیه کارشناس شرکت گاز، راه اندازی شود. در این مطلب شرکت ژوپین قصد دارد شما را با شرايط درخواست برقراري انشعاب گاز و تغیيرات آن، اطلاعاتی را به شما دهد.

انشعاب گاز برای هر متقاضي و يا مشترك مي تواند براي واحد مورد تقاضا با قبول مقررات و شرایط استفاده از گاز طبيعي درخواست شود.برای گرفتن انشعاب گاز یا هر گونه تغییرات باید این مدارک را ارائه نمایید.

 مدارك مورد نياز:

1 رويت اصل شناسنامه، كارت ملي متقاضي و اخذ فتوكپي آن

2 تاييديه سازمان نظام مهندسي و يا ساير مراجع ذيصلاح

3 تاييديه سازمان هاي ذي ربط در خصوص تعيين نوع

مقاله مرتبط : انواع سقف ساختمانی چه نام دارند؟

شركت گاز درصورت لزوم مي تواند از محل موضوع در خواست، بازدید کند. تعیین گنجایش كنتور ايستگاه، نوع لیست هزینه، هزينه هاي پابرجای انشعاب گاز جزئی از وظایف شركت ملی گاز بوده و فرد درخواست کننده انشعاب گاز، باید اطلاعات كامل از مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي، لیست هزینه هاي فروش گاز طبيعي و... را کسب کرده و پس از قبول آن ها، پيمان فروش گاز طبيعي را امضاءکند.

نصب نمودن انشعاب گاز طبيعي و يا تغيير در ظرفيت آن که به محدوده شهر و اطراف روستا ها ختم می شود باید از امکانات لازم جهت برقراری انشعاب گاز برخوردار باشند که پس از تایید نهایی شرکت گاز از لحاظ فني، ايمني و اقتصادي نصب انشعاب گاز امكان پذير باشد. نصب انشعاب در محدوده و اطراف شهرها و روستاها  تنها در صورت نبود موانع قانونی، انجام می شود.

در شرايطي كه برقراري انشعاب  گاز از نظر فني، ايمني و قانوني امكان پذير مي باشد، واگذاري انشعاب با دريافت هزينه هاي برقراري انشعاب مشتمل بر هزينه خط اختصاصي متناسب با ظرفيت كنتور ايستگاه بلامانع است. این هزینه ها برای انشعاب از مالك يا متقاضي دريافت مي گردد که این امر دلیل بر منحصر بودن انشعاب گاز به شخص نمی شود.

خواهید پسندید : طراحی دکوراسیون داخلی چیست؟

انشعاب گاز برای بهره برداری چه شرایطی دارد؟

انشعاب گاز يا انشعابات برای هر واحد مسکونی مصرف کننده منحصر به همان واحد است که تمامی اطلاعات آن در عهدنامه فروش گاز طبیعی درج شده است. لازم به ذکر است نمی توان انشعاب گاز را از یک ملک به ملکی دیگر انتقال یا امتداد داد.

مشترك به هيچ عنوان حق جابجايي انشعاب، رگولاتور، لوله رابط و كنتور ايستگاه اندازه گيري را ندارد و چنانچه تغييراتي در وضعيت ساختمان ايجاد گردد كه محل وسايل و تجهيزات مذكور مناسب نباشد، بايد قبل از هر گونه اقدام مراتب را به شركت گاز اطلاع بدهد.

ماموران شركت گاز مجاز هستند براي قرائت، كنترل و كسب اطلاع از وضعيت كنتور ايستگاه اندازه گيري واقع در ملک مشترك با ارائه كارت شناسايي نسبت به بازديد اقدام نمايند و مشترك  گاز موظف است تسهیلات لازم برای بازدید ماموران شرکت گاز را فراهم نماید.

بیشتر بخوانید : ممیزی انرژی در ساختمان چیست؟

مشترک گاز وظیفه دارد تا قبل از تخریب بنا؛ هماهنگی های لازم را با شرکت گاز انجام دهد تا گاز به صورت موقت قطع گردد. توجه کنیدقبل ازقطع گاز شما نباید عملیات تخریب یا بازسازی را انجام دهید. اگر به این نکته دقت نشود، جبران خسارت وارده و پاسخگويي به كليه مراجع حقيقي و حقوقي به عهده مشترك و يا مالك فعلي ملك یا واحد مسکونی مي باشد .

انشعاب گاز و ضوابط آن

هر ملک یا واحد مسکونی می تواند یک اشتراک مستقل گاز برای خود داشته باشد. چنانچه افراد متقاضی درخواست دهند که اشتراک گاز مستقل به واحد یا ترکیب چند واحد مسکونی را خواستارند، در صورت عدم موانع قانونی اجرا می شود. در مجتمع هاي مسكوني تجاري چنانچه درب هاي ورودي بلوك واحد ها به طورمستقل بلافاصله با معبرعمومي مرتبط بوده و درمجاورت شبكه هاي گازرساني باشد با رعايت اصول ايمني و ضوابط اشتراك پذیری واگذاري انشعاب اشتراك جداگانه براي هر يك از بلوك  واحدها بلامانع است.

واگذاري اشتراك مستقل به واحدهاي صنعتي ، مسكونی، تجاري و اداري، شهرك هاي صنعتي، شهرك ها، مجتمع هاي مسكونی واقع در مجتمع هايي كه درب هاي ورودي آنها مستقلا به معابر عمومي ارتباط ندارد. گاز شبكه داخلي شهرك که توسط افراد متقاضی در خواست می شود باید تحت نظارت شرکت گاز و بر اساس آخرین استاندارد هاي این شركت انجام شود که با رعایت چنین مواردی می توانند شبکه داخلی گاز داشته باشند.

آگاه تر شوید : سیستم گرمایش از کف چه ویژگی هایی دارد؟

واگذاري اشتراك گاز مستقل به هريك از واحد هاي تجاري و خدماتي واقع در داخل پاساژها ، گاراژ ها و . . . با رعايت کردن ضوابط وشرایط اصول ايمني شرکت گاز مانعی ندارد. استفاده چند واحد مستقل از يك ايستگاه تقليل فشار با نصب دستگاه هاي اندازه گيري جداگانه در هر واحد با رعايت مقررات و شرايط اشتراك پذيري و اصول ايمني به شرط آن که ميزان مصرف هر واحدی مشخص و صورتحساب به طورجدا از هم صادر شود، مانعی ندارد.

تعيين ميزان مصرف مشترک گاز

ظرفيت كنتور متقاضيان اشتراك خانگي بر اساس تعداد واحد مسكوني و زير بنا مفيد ساختمان تعيين مي گردد.

ميزان مصرف گرمايش در واحد هاي غير مسكوني نظير ساختمان هاي اداري، تجاري و .... بر اساس زير بناي مفيد واحد تعیین کننده، تایید می شود.

انشعاب گاز جهت مصارف صنعتي ، تهيه و طبخ غذا ، نانوائي ها و . . . مقوله ای دیگر دارد كه علاوه برمصرف گرمایش، نیازمند به نصب کنتور بیشتر برای استفاده از وسائل گاز سوز می باشند. بالا ترین حد مصرف ساعتی سیستم های گازسوز، ملاکی برای تعیین ظرفیت كنتور ايستگاه وپرداخت وجه برای برقراری مجدد انشعاب گاز می باشد.

حتما بخوانبد : پل حرارتی در ساختمان یعنی چه؟

ضوابط كلي هزينه هاي برقراري انشعاب گاز

هزینه ای که باید مشترکان برای برقراري انشعاب گاز طبيعي پرداخت نمایند مبلغي است كه جهت ظرفيت كنتور ايستگاه اندازه گيري برای اعطا نمودن امتیاز گاز و تامين بخشی از هزينه تمام شده برای نصب كنتور، رگولاتور، ايستگاه تقليل فشار،  ايستگاه اندازه گيري و سهم مشترك از هزينه خط اختصاصي محاسبه و از متقاضيان اخذ مي گردد.

چنانچه افرادی که تقاضای انشعاب گاز دارند و ظرف مدت تایین شده از ابلاغیه شرکت گاز جهت پرداخت هزینه امتناع کنند، در زمان قطع شدن گاز، باید هزینه های بیشتری برای وصل مجدد انشعاب گاز بپردازند. توصیه می کنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 09126664539 و 09155113522 تماس حاصل فرمایید.

بیشتر بخوانید :
منابع :