مجری ذیصلاح یکی از بحث های مهم در ساختمان سازی است که باید تمامی دستورات مهندس ناظر را اجرا کند. اگر به هر دلیلی مجری ذیصلاح در زمان ساخت و بازسازی، در مکان پروژه حضور نداشته باشد، دچار تخلف شده و به سازمان مرجع صادر کننده پروانه، گزارش تخلف می شود. اگر به دنبال اطلاعات بیشتر درباره مجری صلاح هستید، ادامه مطلب شرکت ژوپین را از دست ندهید.

مجری ذیصلاح چه کاری انجام می دهد؟

مجری ذیصلاح باید طبق قوانین تعیین شده توسط سازمان مقررات ملی ساختمان را به خوبی اجرا کند. وظیفه مجری ساختمانی این است که در تمامی عملیات ساخت و ساز حضور داشته باشد. توجه داشته باشید که وجود مجری ساختمانی الزامی می باشد.

مقاله مرتبط : با انواع سقف ساختمانی آشنا شوید

مجری ذیصلاح می تواند هر کسی باشد؟

خیر، مجری ذیصلاح باید دارای پروانه و جواز مربوطه از سازمان مربوطه داشته باشد. بدین صورت که هر شخص حقیقی و حقوقی، مجری انبوه ساز و ... با ارائه مدرک معتبر به مهندس ناظر ساختمان می تواند به عنوان مجری ذیصلاح شناخته شود. اگر بدون ارائه مدرک مجری ذیصلاح انتخاب شود، به معنی تخلف بوده و هم مجری ساختمان و هم مهندس ناظر توبیخ می شوند.

نام مجری ذیصلاح باید در پروانه ساختمانی درج شده باشد، البته این امر برای ساختمان هایی با متراژ و ارتفاعی مشخص که توسط کمیسیون های شهری، مبایعه نامه بین سازمان استان و شهرداری های هر منطقه صدق می کند که هنوز در بیشتر شهرهای کوچک، مالک ساختمان به عنوان مجری ذیصلاح شناخته می شود.

خواهید پسندید : آشنایی کامل با طراحی دکوراسیون داخلی

حضور مجری ذیصلاح در کارگاه ساختمانی الزامی بوده که این اتفاق در شهرهای مطابق قانون اعمال می شود و عدم حضور مجری به این معنی است که تخلف ساختمانی صورت گرفته است. پس از این اتفاق، باید مراتب تخلف به سازمان مربوطه گزارش داده شود.

اگر در شهرهایی که وجود مجری ذیصلاح الزامی نباشد، مالک ساختمان می تواند به سلیقه خود عملیات اجرای ساختمان را بر عهده گیرد. در چنین وضعیتی مهندس ناظر وظیفه دارد که مراتب نبود مجری ذیصلاح را گزارش کند که در غیر اینصورت، اجرای ساختمانی توسط مجری انجام گرفته و در بروز حادثه، مهندس ناظر توبیخ می شود.

ضمن این که مالک ساختمان هم به دلیل استفاده نکردن از مجری ذیصلاح، سهم بیشتری از خسارات را باید بپردازد. شما عزیزان توجه داشته باشید که با گوشزد نمودن چنین مسائلی به مالک ساختمان، مالک را از خطرات عدم وجود چنین کسی آگاه می کنید.

مقاله مرتبط : سیستم گرمایش از کف چه مزیت هایی دارد؟

مهندس مجری چه وظیفه ای در پروژه ساختمانی دارد؟

مهندس مجری هم مانند دیگر افراد پروژه، دارای وظیفه هایی منحصر به خود است که شامل وظیفه های عمومی و خصوصی می شود. وظایف عمومی در تمامی پروژه های عمرانی برای مجری ذیصلاح یکسان بوده که این امر در وظایف خصوصی  تغییر می کند.

وظایف عمومی مجری ذیصلاح:

1-    منطبق کردن نقشه های بنا با مشخصات درج شده بر روی پروانه ساختمان

2-    طراحی پلان های مختلف و آگاه کردن مهندس ناظر و کارفرما

3-    تمهیدات ایمنی کارگاه ساختمانی و رعایت اصول ایمنی توسط اشخاص

4-    اجرای مرحله به مرحله پروژه با هماهنگی مهندس ناظر و کارفرما

5-    بهره گیری از تکنسین ها، مهندسان و پیمانکارانی که تجربه کافی در زمینه عمان داشته باشند.

6-    گرفتن 3 امضاء برای نقشه کامل، ازبیلت یا ساخت در آخر کار و تاییدیه های مرتبط به ناظران

7-    اجرای ضوابط شهرسازی، مقررات ملی ساختمان، بخش نامه های قانونی و ... توسط مجری ذیصلاح

8-    استفاده از مصالح با کیفیت استانداردهای اعلام شده همراه با موضوع های منطبق اصول مهندسی

9-    گرفتن بیمه کیفیت اجزای ساختمانی یا ارائه ضمانت های قانونی بانکی به نفع کارفرما

بیشتر بخوانید : گرفتن انشعاب گاز چه شرایطی دارد؟

وظایف خصوصی مجری ذیصلاح

قراردادهایی نظیر اجرا با مصالح، اجرا بدون مصالح،قرار داد مدیریت پیمان و ... میان کارفرما و مهندس مجری را وظایف خصوصی مجری ذیصلاح می نامند. هرکدام از قرارداد های مطرح شده دارای شرایطی هستند که با توافق طرفین امضاء می شود.

دقت داشته باشید که مهندس ناظر می تواند یک نسخه از قرارداد میان کارفرما و مهندس مجری را داشته باشد. شرکت مهندسی ژوپین افتخار دارد که با رعایت تمامی مسائل اعم از نقشه کشی، وجود مجری ذیصلاح و ... یکی از شرکت های معتبر مهندسی در زمینه ساخت و ساز باشد.

بیشتر بخوانید :
منابع :