بیمه مسئولیت پروژه‌های عمرانی کارکنان یکی از اولویت‌های مهم برای پیمانکاران است؛ زیرا خطرات ناشی از ساخت و بازسازی بسیار بالا بوده و ممکن است در برخی مواقع خسارت جانی و مالی داشته باشد. در این مقاله، شرکت فنی و مهندسی ژوپین قصد دارد به بررسی انواع بیمه مسئولیت و معرفی بیمه مسئولیت پروژه‌های عمرانی کارکنان بپردازد. لازم به ذکر است شرکت ژوپین همواره بیمه مسئولیت پروژه‌های عمرانی خود را تمدید می‌کند.

معرفی پروژه عمرانی، بیمه مسئولیت و انواع آن

پروژه عمرانی: یک طرح عمرانی شامل مجموعه‌‌ای از فعالیت‌های عمرانی است که براساس مطالعات فنی و اجتماعی به وسیله دستگاه‌های اجرایی و مهندسی انجام می‌شود. هدف از این طرح‌ها، تحقق بخشیدن به برنامه‌های عمرانی بلندمدت است و معمولا با بودجه و ظرفیت معین اعمال می‌شود.

یکی از عوامل مهم موفقیت پروژه، از مرحلۀ اول تحقق یک پروژه؛ یعنی مرحله پیشنهاد و ترسیم طرح تا مرحلۀ آخر یعنی اختتام پروژه بررسی خسارات ناشی از حوادت و چاره‌جویی برای جبران خسارات و حوادث حین اجرای پروژه عمرانی است. این مقاله بر آنست تا این عامل مهم را به‌طور واضح شرح ‌دهد.

در یک پروژۀ عمرانی، افراد و کارکنان زیادی مشغول انجام فعالیت هستند و مسئولیت حفظ ایمنی و سلامت این افراد برعهدۀ کارفرما است. کارفرما در قبال لطمه و صدمات وارده نسبت به دیگران مسئول است. اما خاطر کارفرما و یا پیمانکارعمرانی با دارابودن بیمه مسئولیت پروژه‌های عمرانی از این خطرات آسوده می‌شود.

به صورت کلی با این که بیمه مسئولیت پروژه‌های عمرانی، جبران‌کننده خطرات و زیان‌های رخ داده برای اشخاص ثالث است؛ اما بیمه‌گذار با توجه به جبران خسارت از سوی بیمه‌گر (شرکت بیمه) در زمان فعالیت خود، آرامش و اطمینان خاطر بیشتری خواهد داشت. با توجه به این‌که نقش و مسئولیت ما در جامعه بسیار متنوع است؛‌ می‌توان بیمه مسئولیت را به شاخه‌های بسیار متنوعی تقسیم کرد.

انواع بیمه مسئولیت پروژه‌های عمرانی

با توجه به میزان استقبال و استفادۀ مردم از تعداد نسبتا محدودی از بیمه‌‌های مسئولیت و عدم‌آشنایی با شاخه‌های دیگر آن، شرکت‌های بیمه هم به‌طور معمول تعداد کمی از این پوشش‌ها را به مردم‌ ارائه می‌دهند. در عنوان ذیل با انواع بیمه مسئولیت آشنا خواهید شد.

بیمۀ مسئولیت عمومی

بیمۀ مسئولیت عمومی به چندین شاخه دسته‌بندی می‌شود؛ اما به‌طورکلی اگر دراثر فعالیت روزمرۀ فرد یا افراد، خسارت و زیان جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد شود، مطابق قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شود که به آن مسئولیت عمومی گفته می‌شود. بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش موارد ذکر شده صادر می‌شوند.

هر یک از شرکت‌های بیمه بنا به استقبال مشتریان خود ممکن است شاخه‌های متفاوتی از بیمۀ مسئولیت عمومی را پوشش دهند. در اینجا به برخی از انواع بیمۀ مسئولیت عمومی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند را به طور اختصار شرح می‌دهیم تا شما هم با شاخه‌های بیمۀ مسئولیت عمرانی آشنا شوید.

بیمۀ عملیات ساختمانی

در این ‌بیمه‌نامه مسئولیت کارفرمایان در ارتباط با زیان‌‌های مالی و صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث در اجرای عملیات ساختمانی که ناشی از هر یک از عملیات تخریب، گودبرداری، پِی‌کنی، نصب اسکلت فلزی و سایر کارهای عمرانی است، تحت پوشش‌ می‌‌باشد. با این بیمه، مسئولیت کارفرما و کلیه عوامل اجرایی به طور مشترک در مقابل اشخاص ثالث، تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمۀ مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، خسارت‌های جانی و صدمات جسمانی ‌‌وارد شده به کارکنان و کارگران (تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه، اعم از کارگران ایرانی و غیر ایرانی) در محیط کار و در حین انجام کار  را تحت پوشش قرار‌ می‌دهد. منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو یا فوت کارکنان می‌باشد.

‌بیمه ‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان خود به سه زیر شاخه تقسیم می‌شود:

‌1-بیمه ‌نامه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان بازرگانی، خدماتی، صنعتی، اداری
‌2-بیمه ‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی
‌3-بیمه‌ نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عمرانی

بیمه مسئولیت قراردادی

هدف این ‌بیمه‌نامه، جبران خسارت‌های مالی و جانی ‌‌وارد شده به یک طرف قرارداد به علت تخلف طرف دیگر از تعهدات و شرایط مندرج در قرارداد‌ می‌باشد. در واقع، بیمه مسئولیت قراردادی، خسارات مالی ناشی از موارد فوق را جبران‌ می‌نماید. بیمۀ اعتباری صداقت در امانت با هدف پوشش ‌بیمه‌گذاران در مقابل خسارت‌ها و زیان‌هاى ناشى از نادرستى و خیانت در امانت کارکنان در امور مالى و کسر موجودى انبارها، براى شرکت‌هاى بازرگانى صادر مى‌شود. در ادامه این مقاله به بررسی بیمۀ مسئولیت پروژۀ عمرانی در قبال کارکنان می‌پردازیم.

بیمۀ مسئولیت پروژۀ عمرانی در قبال کارکنان

این بیمه‌نامه مسئولیت مدنی بیمه‌گذار را در قبال کارکنان تحت پوشش قرار می‌دهد. تمامی کارکنان شاغل در محدودۀ کار تحت پوشش این بیمه‌نامه خواهند بود. به موجب این بیمه‌نامه، غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین هزینۀ پزشکی، مطالبات ماده ۶۶ تأمین اجتماعی و غرامت روزانۀ آنان قابل پوشش می‌باشد.

در این رشته، کارکنانی که در فعالیت‌های عمرانی (هر نوع فعالیت ساخت و ساز فاقد جواز ساختمانی مانند فعالیت‌های کلان مشغول به کار مربوط به امورشهری، سازندگی، آبادانی، احداث پروژه‌های کلان و … تحت پوشش قرار می‌گیرند.

اهمیت و مزایای بیمه مسئولیت پروژه‌های عمرانی

مهم‌ترین اهمیت بیمۀ مسئولیت عمرانی، جبران صدمات و خسارات وارده به کارفرما است که در برخی مواقع می‌تواند هزینه‌هایی گزاف درپی داشته باشد. با اخذ این‌ بیمه‌نامۀ‌ مسئولیت، ‌صاحبکار و کلیه‌ عوامل‌ اجرائی‌ به‌ طورمشترک‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ تحت‌ پوشش‌ می‌باشند وجبران‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو ناشی‌ ازحوادث‌ کار با بیمۀ مسئولیت‌ مدنی‌ کارفرما قابل‌ تامین‌ است‌.

به‌این ترتیب کلیهۀ کارکنان ‌شاغل‌ در محدودۀ‌ کارگاه‌ تحت‌ پوشش‌ این‌ بیمه‌ خواهند بود، مگر آنکه‌ ط‌بق‌ قانون ‌به‌ عنوان‌ کارگر ط‌رف‌ قرارداد کارفرما تلقی‌ نگردند. حداکثر تعهد بیمه‌گر در جبران‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو برای‌ هر نفر در حد دیه‌ خواهد بود.

پروژۀ عمرانی با بیمۀ مسئولیت پروژۀ ساختمانی چه تفاوتی دارد؟

منظور از پروژه‌‌های عمرانی؛ پروژه‌هایی است که اجرای آن نیاز به اخذ پروانه ساخت از شهرداری نداشته و تابع قوانین و مقررات دیگری می‌باشد. این پروژه‌ها عمدتاً جنبه کلان و ملی داشته، دارای ردیف بودجه، کارفرما و یا صاحبکار جداگانه‌ای می‌باشد. اجرای این پروژه‌ها توسط پیمانکار صورت می‌پذیرد.

به طورمثال، پروژه‌های خطوط لولۀ نفت و گاز، تونل‌سازی، سد و پل‌سازی، شبکه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال نیرو و امثالهم را می‌توان در قالب پروژه‌های عمرانی قرارداد. حق بیمۀ این بیمه‌نامه براساس نوع طبقه، خطر فعالیت بیمه‌گذار و تعداد کارکنان بیمه‌گذار تعیین می‌گردد.

همانطور که ذکر شد، مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه‌های ساختمانی این است که کلیۀ پرسنل تحت امر کارفرما و یا پیمانکار در قبال خسارات بدنی؛ شامل غرامات فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی، در صورت وقوع حادثه در محیط کارگاه، بدون در نظر گرفتن فعالیت و براساس متراژ ساختمان و پیشرفت فیزیکی پروژه تحت پوشش قرار می‌گیرند. ناگفته نماند، حق بیمۀ این بیمه‌نامه براساس تعداد کارکنان و متراژ ساختمان تعیین می‌گردد.

مدت بیمه مسئولیت پروژه‌های عمرانی

مدت بیمۀ مسئولیت پروژۀ عمرانی یکساله است. در صورت درخواست بیمه‌گذار برای مدت کمتر از یکسال، حق بیمه براساس جدول تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‌گردد.

تبصره: صدور بیمه‌نامه برای مدت بیشتر از یک‌سال در صورت توافق با بیمه‌گر طبق شرایط خاص امکان‌پذیر می باشد.

پوشش‌های ارائه شده در بیمۀ مسئولیت عمرانی

پوشش‌های اصلی (اجباری): غرامت فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی

پوشش‌های فرعی( کلوزهای اختیاری): در بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران پرژه‌های عمرانی، بنا به نیاز بیمه‌گذاران محترم پوشش‌های تکمیلی متنوعی طراحی شده که هر روز به تنوع آنها اضافه می‌گردد و هنگام خرید بیمه نامه توصیه می‌شود.

حق بیمۀ مسئولیت پروژه‌های عمرانی

حق بیمۀ این بیمه‌نامه براساس نوع طبقه، خطر فعالیت بیمه‌گذار و تعداد کارکنان بیمه‌گذار تعیین می‌شود.

بیشتر بخوانید :
منابع :