از مهم ترین جزئیات ساختمان سازی عایق بندی و شیب بندی بام است. عایق بندی بام به دلیل حفاظت از سقف ساختمان از باران، آفتاب و ... انجام می شود. در گذشته از قیر و گونی جهت عایق بندی بام منازل استفاده می شد در حال حاضر عایق مورد تایید سازمان نظام مهندسی و شهرداری ایزوگام استاندارد است.

شیب بندی ساختمان

شب بندی بام باید به درستی قبل از عایق بندی انجام شود. شیب بام جهت هدایت آب به سمت آبرو باید با زاویه ای باشد تا پس از عایق بندی بام، آب و رطوبت به سقف زیرین نفوذ نکند.

درصد شیب بندی بام

حرکت آب بر روی بام باید به گونه ای باشد که به سرعت به آبرو برسد. شیب بندی استاندارد بام ساختمان برای فضولات 5 درصد و برای آب باران 1 تا 4 درصد است. در شیب بندی صحیح هیچگونه گرفتگی در مسیر آبرو بوجود نمی آید در ابتدای شیب بندی بام خاک هموار شده، سپس درصد شیب سنجیده و پس از آن عایق بندی انجام می شود.

طبق مقررات ملی ساختمان بند 2،3،4 و 9 مبحث چهارم تمامی بام های مسطح مستلزم شیب بندی مناسب با حداقل 2 درصد و کف شوی وصل شده به شبکه فاضلاب و جدا از شبکه اصلی ساختمان باشد.

چگونگی تعبیه ناودان در پشت بام ساختمان

در زمان اجرای شیب بندی بام ساختمان تعبیه سوراخ ناوادن بسیار مهم استدر صورت طول و عرض زیاد بام سوراخ های ناودانی بیشتری لازم است. مراحل آن عبارت است از :
1-    سنجش طول شیب تمام نقاط پشت بام
2-     محاسبه ارتفاع4 ضلع پشت بام به وسیله کروم گذاری
3-    انجام ریسمان کشی و شمشه گیری
4-    محاسبه نازک کردن مسطح و مکان سوراخ های ناودانی

عایق بندی بام

بعد از مراحل شیب بندی عایق بندی انجام می شود مواد عایق بندی عبات است از
1-عایق پلیمیری
2-قیرگونی
3-عایق رطوبتی آکریلیک
4-ایزوگام
5-عایق بندی نانو و ...

با تمام این تفاسیر پیشنهاد ما به شما برای کسب اطلاعات صحیح تر؛ مشاوره با مهندسان شرکت فنی و مهندسی ژوپین است که می توانید با شماره های 0912664539 و 09155113522 در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانید :
منابع :