متن

گرفتن انشعاب گاز چه شرایطی دارد؟

انشعاب گاز یکی از مهم‌ترین انشعابات در واحدهای مسکونی است که باید طبق ضوابط و شرایط مربوطه، لوله‌گذاری و پس از تأییدیه کارشناس شرکت گاز، راه‌اندازی شود. در این مطلب شرکت ژوپین قصد دارد دربارۀ شرايط درخواست برقراري انشعاب گاز و تغیيرات آن اطلاعاتی به شما دهد.

هر متقاضي و يا مشترك می‌تواند براي واحد مورد تقاضا با قبول مقررات و شرایط استفاده از گاز طبيعي درخواست انشعاب گاز دهد. برای گرفتن انشعاب گاز یا هر گونه تغییرات باید این مدارک شود.

 مدارك مورد نياز: 

1. رؤيت اصل شناسنامه، كارت ملي متقاضي و اخذ فتوكپي آن

2.تأييديه سازمان نظام مهندسي و يا ساير مراجع ذيصلاح

3. تأييديه سازمان‌هاي ذي‌ربط در خصوص تعيين نوع 

شركت گاز درصورت لزوم می‌تواند از محل موضوع درخواست، بازدید کند. تعیین گنجایش كنتور ايستگاه، نوع لیست هزینه، هزينه‌هاي پابرجای انشعاب گاز جزئی از وظایف شركت ملی گاز است. فرد درخواست‌کنندۀ انشعاب گاز، بایدپس از کسب اطلاعات كامل از مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي، لیست هزینه‌هاي فروش گاز طبيعي و قبول آن‌ها، پيمان فروش گاز طبيعي را امضاءکند.

بهتر است بخوانید:اخذ پایان کار بهره برداری ساختمان چه شرایطی دارد؟

نصب نمودن انشعاب گاز طبيعي و يا تغيير در ظرفيت آن که به محدودۀ شهر و اطراف روستاها ختم می‌شود باید از امکانات لازم جهت برقراری انشعاب گاز برخوردار باشند، به‌طوری که پس از تأیید نهایی شرکت گاز از لحاظ فني، ايمني و اقتصادي، نصب انشعاب گاز امكان‌پذير باشد. نصب انشعاب در محدوده و اطراف شهرها و روستاها تنها در صورت نبود موانع قانونی انجام می‌شود.

در شرايطي كه برقراري انشعاب گاز از نظر فني، ايمني و قانوني امكان‌پذير باشد، واگذاري انشعاب با دريافت هزينه‌هاي برقراري انشعاب مشتمل بر هزينه خط اختصاصي متناسب با ظرفيت كنتور ايستگاه بلامانع است. این هزینه‌ها برای انشعاب از مالك يا متقاضي دريافت مي‌گردد. این امر دلیل بر منحصربودن انشعاب گاز به شخص نمی‌شود.

انشعاب گاز برای بهره‌برداری چه شرایطی دارد؟

انشعاب گاز يا انشعابات برای هر واحد مسکونی مصرف‌کننده منحصر به همان واحدی است که تمامی اطلاعات آن در عهدنامه فروش گاز طبیعی درج شده است. لازم به ذکر است نمی‌توان انشعاب گاز را از یک ملک به ملکی دیگر انتقال یا امتداد داد.

مشترك به هيچ عنوان حق جابجايي انشعاب، رگولاتور، لوله رابط و كنتور ايستگاه اندازه‌گيري را ندارد و چنانچه تغييراتي در وضعيت ساختمان ايجاد گردد كه محل وسايل و تجهيزات مذكور مناسب نباشد، بايد قبل از هرگونه اقدام مراتب را به شركت گاز اطلاع بدهد.

خواهید پسندید: مزایا و معایب سیستم گرمایش از کف

مأموران شركت گاز مجاز هستند براي قرائت، كنترل و كسب اطلاع از وضعيت كنتور ايستگاه اندازه‌گيري واقع در ملک مشترك با ارائۀ كارت شناسايي نسبت به بازديد اقدام نمايند و مشترك گاز موظف است تسهیلات لازم برای بازدید مأموران شرکت گاز را فراهم نماید.

 مشترک گاز وظیفه دارد تا قبل از تخریب بنا؛ هماهنگی‌های لازم را با شرکت گاز انجام دهد تا گاز به صورت موقت قطع گردد. توجه کنید شما نباید بدون اطمینان از قطع گاز، عملیات تخریب یا بازسازی را انجام دهید. اگر به این نکته دقت نشود، جبران خسارت وارده و پاسخگويي به كليۀ مراجع حقيقي و حقوقي به عهده مشترك و يا مالك فعلي ملك یا واحد مسکونی می‌باشد.

انشعاب گاز و ضوابط آن

هر ملک یا واحد مسکونی می‌تواند یک اشتراک مستقل گاز برای خود داشته باشد. چنانچه افراد متقاضی درخواست دهند که اشتراک گاز مستقل به واحد یا ترکیب چند واحد مسکونی را خواستارند، این درخواست درصورت عدم موانع قانونی اجرا می‌شود. در مجتمع‌های مسكوني - تجاري چنانچه درب‌هاي ورودي بلوك واحدها به‌طورمستقل بلافاصله با معبرعمومي مرتبط بوده و درمجاورت شبكه‌هاي گازرساني باشد با رعايت اصول ايمني و ضوابط اشتراك‌پذیری واگذاري انشعاب اشتراك جداگانه براي هر يك از بلوك - واحدها بلامانع است.

واگذاري اشتراك مستقل به واحدهاي صنعتی، مسكونی، تجاري و اداري، شهرك‌هاي صنعتي، شهرك‌ها، مجتمع‌هاي مسكونی واقع در مجتمع‌هايي كه درب‌ ورودي آن‌ها مستقلا به معابر عمومي ارتباط ندارد و گاز شبكه داخلي شهرك باید تحت نظارت شرکت گاز و براساس آخرین استانداردهاي این شركت انجام شود.

 واگذاري اشتراك گاز مستقل به هريك از واحدهاي تجاري و خدماتي واقع در داخل پاساژها ، گاراژها و . . . با رعايت ضوابط، شرایط و اصول ايمني شرکت گاز مانعی ندارد. استفاده چند واحد مستقل از يك ايستگاه تقليل فشار با نصب دستگاه هاي اندازه‌گيري جداگانه در هر واحد با رعايت مقررات و شرايط اشتراك‌پذيري و اصول ايمني مانعی ندارد؛ به شرط آن که ميزان مصرف هر واحدی مشخص و صورتحساب به طورجدا از هم صادر شود.

تعيين ميزان مصرف مشترک گاز

ظرفيت كنتور متقاضيان اشتراك خانگي بر اساس تعداد واحد مسكوني و زير بنا مفيد ساختمان تعيين مي گردد.

ميزان مصرف گرمايش در واحد هاي غير مسكوني نظير ساختمان هاي اداري، تجاري و .... بر اساس زير بناي مفيد واحد تعیین کننده، تایید می شود.

انشعاب گاز جهت مصارف صنعتي ، تهيه و طبخ غذا ، نانوائي ها و . . . مقوله ای دیگر دارد كه علاوه برمصرف گرمایش، نیازمند به نصب کنتور بیشتر برای استفاده از وسائل گاز سوز می باشند. بالا ترین حد مصرف ساعتی سیستم های گازسوز، ملاکی برای تعیین ظرفیت كنتور ايستگاه وپرداخت وجه برای برقراری مجدد انشعاب گاز می باشد.

ضوابط كلي هزينه هاي برقراري انشعاب گاز

هزینه ای که باید مشترکان برای برقراري انشعاب گاز طبيعي پرداخت نمایند مبلغي است كه جهت ظرفيت كنتور ايستگاه اندازه گيري برای اعطا نمودن امتیاز گاز و تامين بخشی از هزينه تمام شده برای نصب كنتور، رگولاتور، ايستگاه تقليل فشار،  ايستگاه اندازه گيري و سهم مشترك از هزينه خط اختصاصي محاسبه و از متقاضيان اخذ مي گردد. چنانچه افرادی که تقاضای انشعاب گاز دارند و ظرف مدت تایین شده از ابلاغیه شرکت گاز جهت پرداخت هزینه امتناع کنند، در زمان قطع شدن گاز، باید هزینه های بیشتری برای وصل مجدد انشعاب گاز بپردازند